povratak na prvu stranu

SPAS-AKUTest 12V

Samostalna zanatska auto-električarska radnja VIDOJE.

SPAS-AKUTest 12V napravljen je u našoj radionici,
a proizašao je iz svakodnevnih potreba za ispitivanje ispravnosti
akumulatora i alternatora 12V.

Ovaj uređaj je malih gabarita, sa led diodama.
Zelena dioda signalizira normalan napon od 13,6V kada motor radi.
upaljena crvena dioda signalizira napon akumulatora ispod dozvoljenih 11,4V,
žuta dioda signalizira napon od 11,4-13,6V.

SPAS-AKUTest 12V najjednostavnije se uključuje mesto upaljača.

Ilić Vladimir, Kozarčeva 47, 11000 Beograd, Srbija; tel: 011 3475 349, 063 201 209